Τι είναι η συμβουλευτική γονέων και οικογένειας;

Οι γονείς αποτελούν τον βασικό πυλώνα  στην εξελικτική πορεία του παιδιού.  Για τον λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντικό  να δέχονται  την κατάλληλη «εκπαίδευση» και καθοδήγηση αναφορικά με το πώς μπορούν να ενδυναμώσουν τον  γονεϊκό τους ρόλο αλλά και να ικανοποιούν καλύτερα τις ανάγκες του παιδιού τους. Η Συμβουλευτική Γονέων αποτελεί μία συνεχή και δυναμική διαδικασία που στηρίζεται στις έννοιες της συνεργασίας, εμπιστοσύνης, ειλικρίνειας και αποδοχής. Μέσω της θεραπευτικής διαδικασίας της συμβουλευτικής , οι γονείς έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τα προσωπικά τους άγχη, φοβίες και τους προβληματισμούς τους σχετικά με την διαχείριση της καθημερινότητας των παιδιών τους. Μέσα από τη συμβουλευτική διαδικασία οι γονείς λαμβάνουν  καθοδήγηση και υποστήριξη στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους όταν αυτά αντιμετωπίζουν συναισθηματικές, ψυχικές, μαθησιακές και οργανικές δυσκολίες.

Η συμβουλευτική γονέων βοηθάει:

  1. Στη διαχείριση ανυπακοής των παιδιών προς τους οικογενειακούς κανόνες.
  2. Στο σωστό τρόπο οριοθέτησης των παιδιών και το διαχωρισμό των ρόλων και των θέσεων εντός της οικογένειας.
  3. Στη διαχείριση ξεσπασμάτων θυμού/ συναισθηματικές διαταραχές.
  4. Στη διαχείριση αγχώδων διαταραχών/ διατροφικών διαταραχών.
  5. Στην καθοδήγηση και διαχείριση σε σημαντικά γεγονότα ζωής του παιδιού και της οικογένειας όπως η γέννηση ενός παιδιού ή ο θάνατος ενός κοντινού προσώπου.
  6. Στο διαζύγιο των γονέων.
  7. Στη δυσκολία κοινωνικοποίησης του παιδιού.
  8. Στη σχολική άρνηση του παιδιού/μαθησιακές δυσκολίες.
  9. Στην καθοδήγηση και ψυχοεκπαίδευση των γονέων σε μια πιθανή διάγνωση του παιδιού όπως Αυτισμός , ΔΕΠΥ και άλλες διαταραχές.
  10. Στη διαχείριση των γονεικών προβληματισμών που προκύπτουν στην καθημερινότητα των γονέων.

Είναι σημαντικό οι γονείς να ενημερώνονται επιστημονικά από ειδικούς θεραπευτές για τη σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους καθώς ο τρόπος που επικοινωνούν και συνδέονται οι γονείς με τα παιδιά γίνεται μακροπρόθεσμα η ενήλικη φωνή των παιδιών τους.

 

Ευαγγελία Ραφαέλα Μαρινάκη

Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας

ενηλίκων , παιδιών και εφήβων