Συμβουλευτική

Συμβουλευτική

Ατομική Συμβουλευτική

Ο όρος “συμβουλευτική” προέρχεται ετυμολογικά από την πρόθεση συν και το ρήμα βουλεύομαι (σκέφτομαι, αποφασίζω), εννοώντας ότι κάποιος άνθρωπος κάνει σχέδια και αποφασίζει μετά από συζήτηση με κάποιο άλλο πρόσωπο. Ο όρος μπορεί να περιγράψει όλες τις διαδικασίες κατά τις οποίες ένα άτομο μπορεί να βοηθηθεί, μέσα από σύσκεψη – συζήτηση με ένα άλλο άτομο, να ξεκαθαρίσει τα συναισθήματα, τις σκέψεις του ή να ξεπεράσει διάφορα εμπόδια.

Η συμβουλευτική ψυχολογία αποτελεί μια ξεχωριστή ειδίκευση της ψυχολογίας και οι υπηρεσίες συμβουλευτικής ψυχολογίας μπορούν, εκτός από ελεύθερο επάγγελμα, να ενσωματωθούν σε φορείς ψυχικής υγείας, σε οργανισμούς εκπαίδευσης και απασχόλησης, όπως για παράδειγμα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, σε συμβουλευτικά κέντρα, σε σχολεία, σε νοσοκομεία, σε κλινικές, σε κέντρα αποκατάστασης, σε κέντρα ψυχικής υγείας, σε κρατικές υπηρεσίες αλλά και σε ορισμένες επιχειρήσεις. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η συμβουλευτική ψυχολογία μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κάποια σοβαρή ψυχική διαταραχή, παρόλα αυτά όμως πιθανόν να βρίσκονται σε μια δύσκολη περίοδο ζωής ή αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα που δεν μπορούν να λύσουν μόνοι τους.

Στις περιπτώσεις αυτές ο θεραπευόμενος σε συνεργασία με τον ψυχολόγο εργάζονται πάνω στην θέσπιση προσωπικών στόχων, στην υιοθέτηση θετικών προτύπων, στην ενδυνάμωση των προτερημάτων του θεραπευόμενου με στόχο το άτομο να γίνει περισσότερο λειτουργικό και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του. Γίνεται αντιληπτό ότι η συμβουλευτική ψυχολογία διευκολύνει την προσωπική και διαπροσωπική λειτουργία του ατόμου καθώς σχετίζεται με την επίλυση κοινωνικών, συναισθηματικών, επαγγελματικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών ανησυχιών, καθώς και ανησυχιών που συνδέονται με την υγεία και την οργανωτική συμπεριφορά.

Η συμβουλευτική ψυχολογία έχει εφαρμογές όπως προαναφέρθηκε σε πολλούς και διαφορετικούς φορείς και υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα η συμβουλευτική ψυχολογία απευθύνεται σε φοιτητές, σε μαθητές, σε κέντρα πρόληψης και απεξάρτησης, σε συμβουλευτικά κέντρα για κακοποιημένες γυναίκες με στόχο την επαγγελματική απασχόληση και την κοινωνική ένταξη, σε νοσοκομεία, σε ιδρύματα περίθαλψης, σε κέντρα αποκατάστασης και επανένταξης, σε τράπεζες, σε κρατικές υπηρεσίες, όπως οι ένοπλες δυνάμεις ή τα σωφρονιστικά ιδρύματα, σε ομάδες συμβουλευτικής γονέων, σε ιδιωτικούς οργανισμούς, σε συμβουλευτικά κέντρα των δήμων της χώρας που έχουν στόχο την υποστήριξη ευπαθών ομάδων.

 Συμβουλευτική Γονέων

Η συμβουλευτική γονέων έχει ως μέριμνα την καθοδήγηση και υποστήριξη των γονέων κατά τη διαδικασία της διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους. Η θεραπευτική αυτή διαδικασία μπορεί να βοηθήσει γονείς παιδιών που αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων συναισθηματικές , ψυχικές , μαθησιακές και συμπεριφορικές δυσκολίες. Μέσα από τη συμβουλευτική διαδικασία οι γονείς καταφέρνουν να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για να μπορέσουν σε πρώτο βαθμό αρχικά να κατανοήσουν τη φύση των δυσκολιών των παιδιών και μετέπειτα να βοηθήσουν θεραπευτικά στην παρέμβαση.

Σε ποιους απευθύνεται ;

Η Συμβουλευτική γονέων μπορεί να βοηθήσει γονείς παιδιών που αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων :

 • Τραυματικά γεγονότα ζωής (διαζύγιο γονέων , θάνατος οικείου προσώπου κ.α.)
 • Συναισθηματικές και ψυχικές διαταραχές ( αγχώδεις διαταραχές , κατάθλιψη , φοβίες)
 • Αναπτυξιακές διαταραχές και Νευροαναπτυξιακές διαταραχές ( Αυτισμός , σύνδρομο Down , ΔΕΠΥ ,κ.α.)
 • Μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία , δυσαριθμησία κ.α.)
 • Συμπεριφορικές δυσκολίες (επιθετικές συμπεριφορές , δυσκολίες προσαρμογής κ.α.)
 • Προκλητικές Εναντιωματικές διαταραχές
 • Αντιμετώπιση δυσλειτουργικών συμπεριφορών και αντικατάστασή τους από εναλλακτικές λειτουργικές συμπεριφορές
 • Ενημέρωση του οικογενειακού περιβάλλοντος γύρω από τη φύση των ιδιαιτεροτήτων, των δυσκολιών του εκάστοτε παιδιού αλλά και της διάγνωσης (εάν υπάρχει), της θεραπευτικής διαδικασίας και της προβλεπόμενης εξέλιξης.

Ταυτοχρόνως η θεραπευτική διαδικασία της συμβουλευτικής βοηθά και όλους τους γονείς που επιθυμούν να συνδεθούν βαθύτερα με το παιδί τους και δημιουργώντας σταθερές βάσεις για μια ισορροπημένη σχέση γονέα- παιδιού.

Στόχος της θεραπευτικής διαδικασίας δεν είναι η επίκριση αλλά μέσω της καθοδήγησης του ειδικού οι γονείς να λάβουν εποικοδομητικούς τρόπους προσέγγισης των παιδιών βοηθώντας τους στις απαιτήσεις της καθημερινότητας των παιδιών τους.

Στο θεραπευτικό κέντρο Νους δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί συμβουλευτική γονέων είτε ατομικά με οποιοδήποτε γονέα ή φροντιστή του παιδιού το επιθυμεί, είτε μέσω ομάδων ψυχοεκπαίδευσης γονέων που πραγματοποιούνται με αριθμό συμμετοχής 4-8 ατόμων .

Ομάδες γονέων – Ψυχοεκπαίδευση γονέων

Οι Ομάδες Ψυχοεκπαίδευσης Γονέων είναι ομάδες ενημέρωσης και εκμάθησης δεξιοτήτων σε γονείς που τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν θέματα που αφορούν συγκεκριμένες διαταραχές και δεξιότητες :

 • Ψυχοεκπαίδευση γονέων με παιδιά στο φάσμα του Αυτισμού
 • Ψυχοεκπαίδευση γονέων με παιδιά με Νοητική Υστέρηση
 • Ψυχοεκπαίδευση γονέων με παιδιά με σύνδρομο DOWN και διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
 • Ψυχοεκπαίδευση γονέων με παιδιά με ΔΕΠΥ
 • Ψυχοεκπαίδευση γονέων με παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
 • Ψυχοεκπαίδευση γονέων με παιδιά με δυσκολίες καθημερινής προσαρμογής και ρουτίνας
 • Ψυχοεκπαίδευση γονέων με παιδιά με συναισθηματικές διαταραχές ( άγχος , κατάθλιψη , φοβίες)
 • Ψυχοεκπαίδευση γονέων με παιδιά με συμπεριφορικές δυσκολίες (επιθετικές συμπεριφορές , αντιδραστικότητα)
 • Ψυχοεκπαίδευση γονέων με παιδιά με κακή εικόνα εαυτού ( αυτοεκτίμηση , αυτοεπίγνωση)
 • Ψυχοεκπαίδευση γονέων στη λειτουργική έκφραση συναισθημάτων του παιδιού
 • Ψυχοεκπαίδευση γονέων στην αύξηση των κοινωνικών δεξιοτήτων του παιδιού

Οι ομάδες στοχεύουν στην κατανόηση της φύσης διαταραχής που έχει το παιδί, στη δυνατότητα των γονέων να μοιραστούν τις προσωπικές τους εμπειρίες, να αισθανθούν ότι δεν είναι μόνοι, να αλληλοεπιδράσουν με άλλους γονείς, στην αναγνώριση – έκφραση και διαχείριση των συναισθημάτων τους, στην ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου, στην εκμάθηση δεξιοτήτων επικοινωνίας μέσα στο σπίτι, στον εντοπισμό κατάλληλων τρόπων για την ενημέρωση του ευρύτερου οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος, σχετικά με τη φύση, τα αίτια, τις δυσκολίες, την πορεία και τη διαχείριση της διαταραχής του παιδιού τους.
Οι ομάδες γονέων αποτελούνται από 4-8 άτομα . Απαιτείται δέσμευση των μελών για την ομαλή πορεία και εξέλιξη της ομάδας. Η διάρκεια ορίζεται ανάλογα με τα δυναμικά και τις ανάγκες της ομάδας.

Ψυχοεκαπαίδευση
Τι είναι η ψυχοεκπαίδευση;
Εισαγωγή:

Πολλές φορές αναρωτιόμαστε εάν αυτό που μας συμβαίνει είναι φυσιολογικό. Ίσως στην προσπάθεια μας να το κατανοήσουμε αναζητήσουμε πληροφορίες στο διαδίκτυο. Είναι αυτές οι πληοροφορίες όμως ασφαλείς; Στον τομέα της ψυχικής υγείας, η ψυχοεκπαίδευση αναδεικνύεται ως ένα ισχυρό εργαλείο για την προώθηση της κατανόησης, της ενδυνάμωσης και των αποτελεσματικών στρατηγικών αντιμετώπισης των ζητημάτων που μας απασχολούν. Αυτό το άρθρο εμβαθύνει στην έννοια της ψυχοεκπαίδευσης, διερευνώντας τη σημασία της, τα οφέλη της και πώς μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της ψυχικής ευεξίας.

Κατανόηση της Ψυχοεκπαίδευσης:

Η ψυχοεκπαίδευση είναι μια τεκμηριωμένη προσέγγιση που συνδυάζει την ψυχολογική γνώση με εκπαιδευτικές στρατηγικές για την ενίσχυση της κατανόησης των θεμάτων ψυχικής υγείας από τα άτομα. Ξεπερνά τις παραδοσιακές θεραπευτικές παρεμβάσεις, με στόχο να ενδυναμώσει τα άτομα με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να διαχειριστούν την ψυχική τους υγεία πιο αποτελεσματικά. Τα συναισθήματα, οι σκέψεις και η συμπεριφορά είναι τα τρία βασικά πεδία που μελετά η Ψυχολογία στον άνθρωπο και που καλείται να αντιμετωπίσει θεραπευτικά ένας ψυχολόγος στο γραφείο και η ψυχοεκπαίδευση μπορεί να ξεκινήσει από εκεί. Ωστόσο χρειάζεται εξατομίκευση ανάλογα με το θεραπευτικό αίτημα και έτσι η ψυχοεκπαίδευση μπορεί να επεκταθεί σε συγκεκριμένες κατάστάσεις όπως η ψυχοεκπαίδευση γονέων, σε διαταραχές όπως η ψυχοεκπαίδευση στη ΔΕΠΥ ή τον αυτισμό, ή βιώματα όπως η ψυχοεκπαίδευση στο τραύμα.

Βασικά συστατικά της Ψυχοεκπαίδευσης:
Διάδοση πληροφοριών:

Η ψυχοεκπαίδευση περιλαμβάνει τη διάδοση ακριβών και σχετικών πληροφοριών σχετικά με διάφορες καταστάσεις ψυχικής υγείας. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών για τις αιτίες, τα συμπτώματα και τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Εξοπλίζοντας τα άτομα με γνώση, η ψυχοεκπαίδευση στοχεύει στην απομυθοποίηση ζητημάτων ψυχικής υγείας και στη μείωση του στίγματος.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων:

Ο εξοπλισμός των ατόμων με πρακτικές δεξιότητες αντιμετώπισης είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ψυχοεκπαίδευσης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει διδασκαλία τεχνικών διαχείρισης του άγχους, δεξιότητες επικοινωνίας και στρατηγικές συναισθηματικής ρύθμισης. Αυτές οι δεξιότητες δίνουν τη δυνατότητα στα άτομα να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις και να ενισχύουν τη συνολική τους ανθεκτικότητα.

Ομαλοποίηση εμπειριών:

Η ψυχοεκπαίδευση επιδιώκει να ομαλοποιήσει τις εμπειρίες των ατόμων που ασχολούνται με θέματα ψυχικής υγείας. Γιατί ό,τι συνέβη στην παιδική μας ηλικία επηρεάζει το πως νιώθουμε, σκεφτόμαστε και πράττουμε τώρα; Τι είναι η δεπυ; Τι είναι ο αυτισμός; Τι είναι το τραύμα; Πόσο άγχος είναι φυσιολογικο; Υπογραμμίζοντας ότι οι προκλήσεις ψυχικής υγείας είναι κοινές εμπειρίες και διαχειρίσιμες, η ψυχοεκπαίδευση μειώνει τα συναισθήματα απομόνωσης και ενθαρρύνει τα άτομα να αναζητήσουν βοήθεια χωρίς φόβο κρίσης.

Οφέλη από την ψυχοεκπαίδευση:

Ενδυνάμωση:

Μέσω της ψυχοεκπαίδευσης, τα άτομα αποκτούν μια αίσθηση ενδυνάμωσης και ελέγχου απέναντι στης καθημερινές προκλήσεις της ψυχικής τους υγείας. Η γνώση είναι ένα ισχυρό εργαλείο και η κατανόηση της κατάστασής του μπορεί να οδηγήσει σε πιο ενημερωμένη λήψη αποφάσεων και ενεργό συμμετοχή στη θεραπεία.

Βελτιωμένη συμμόρφωση με τη θεραπεία:

Τα ενημερωμένα άτομα είναι πιο πιθανό να τηρούν τα σχέδια θεραπείας. Η ψυχοεκπαίδευση προωθεί μια σχέση συνεργασίας μεταξύ ατόμων και επαγγελματιών ψυχικής υγείας, οδηγώντας σε καλύτερα αποτελέσματα θεραπείας και μακροπρόθεσμη επιτυχία.

Πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση:

Με την προώθηση της ευαισθητοποίησης και της κατανόησης, η ψυχοεκπαίδευση συμβάλλει στην πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση των προβλημάτων ψυχικής υγείας. Η εκπαίδευση των ατόμων σχετικά με τα σημεία και τα συμπτώματα τους δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τις πιθανές προκλήσεις από νωρίς, αναζητώντας βοήθεια προληπτικά.

Συμπερασματικά, στο θεραπευτικό κέντρο Νους πιστεύουμε πως η ψυχοεκπαίδευση είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την προώθηση της ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία, τη μείωση του στίγματος και την ενδυνάμωση των ατόμων να αναλάβουν τον έλεγχο της ευημερίας τους. Κυρίως όμως η ψυχοεκπαίδευση μεταφέρει τη γνώση, από τους ειδικούς στο άτομο και κάνει τα ευρήματα της επιστήμης πρακτικά και χρήσιμα. Στα πλαίσια της φροντίδας του εαυτού, η ενσωμάτωση της ψυχοεκπαίδευσης στις πρωτοβουλίες ψυχικής υγείας μπορεί να ανοίξει το δρόμο για μια πιο ενημερωμένη και ανθεκτική αυτοεικόνα. Εάν επιδιώκετε να βελτιώσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας για την ψυχική υγεία, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε τα οφέλη της ψυχοεκπαίδευσης – ένα μονοπάτι προς την κατανόηση, την ενδυνάμωση και την ολιστική ευημερία.

 Νευροαναπτυξιακά ζητήματα/ΔΕΠΥ-Αυτισμός/Στήριξη γονέων-φροντιστών

Στο ΝΟΥΣ, αναγνωρίζουμε ότι οι νευροαναπτυξιακές διαταραχές είναι πολύπλοκες και πολύπλευρες και ότι δεν υπάρχει μια ενιαία προσέγγιση για την αξιολόγηση και τη θεραπεία. Γι’ αυτό χρησιμοποιούμε μια ποικιλία εργαλείων και στρατηγικών αξιολόγησης για να κατανοήσουμε σε βάθος τις δυνάμεις και τις προκλήσεις του καθένα και να αναπτύξουμε παρεμβάσεις προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες του.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

• Διαγνωστική αξιολόγηση
• Γνωστική αξιολόγηση
• Αξιολόγηση λόγου
• Παρεμβάσεις και συμβουλευτική γονέων

Στο Nous Center, δεσμευόμαστε να παραμένουμε στην πρώτη γραμμή της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα των νευροαναπτυξιακών διαταραχών. Εφαρμόζουμε στρατηγικές αξιολόγησης και παρέμβασης αιχμής και προσπαθούμε διαρκώς να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας για να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις ανάγκες των πελατών μας και των οικογενειών τους.

Εάν εσείς ή κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο αντιμετωπίζετε με μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή, όπως η διαταραχή του φάσματος του αυτισμού ή ΔΕΠΥ, σας προσκαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Μαζί, μπορούμε να εργαστούμε για να ξεκλειδώσετε πλήρως τις δυνατότητές σας και να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής σας.

Κλέισε Ραντεβού

Αν αντιμετωπίζεις τα παραπάνω συμπτώματα, μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Η ομάδα του NOYS Therapy Center είναι εδώ για εσένα.